Uppmuntrar jämställdhet i styrelserummet

Sammansättning för lika styrelse
Det finns mycket debatt och förvirring om påståendet att GEO eller ”Gender Equal Board of Directors” -initiativet uppmuntrar företagsorganisationer att uppnå jämställdhet i styrelserummet. Initiativet marknadsfördes på ett antal platser, inklusive internetbloggar, nyhetsartiklar, tidningsartiklar och e-postmeddelanden. Förespråkare för initiativet att hävda att affärsorganisationer kan dra nytta av GEO genom att ha en mer representativ styrelse. Motståndarna hävdar att om initiativet antas kommer strukturen för moderna styrelser att bli obalanserad med en eller flera styrelseledamöter som statistiskt sett är mer benägna att anställa motsatt kön jämfört med andra styrelseledamöter. Motståndarna fruktar också att obalansen kommer att leda till lägre prestanda och högre omsättning. Läs mer

Vad är anarkotyranni?

Anarkotyranni är doktrinen om frivilliga kollektiv eller mobb, som fungerar utan någon myndighet, som slutar konfiskera privat egendom och införa social kontroll över ett område. Några anmärkningsvärda filosofer (särskilt Stirner) har tänkt mycket på detta ämne. Den mest kända är förmodligen Bakunin, som sa: ”Hemligheten för varje nation är dess försvarsmakt, dess armé, dess flotta.” Oavsett om detta är ett sant uttalande eller inte, är en sak säker; ingen regering kan skydda dig från att vara en laglös pöbel, och om staten försöker göra det kommer den att mötas av motstånd av en arg befolkning. Läs mer