Rollen företagshälsovård spelar för att främja välbefinnande

Arbetshälsa är ett växande problem i dagens samhälle. I lagen om företagshälsovård krävs att arbetsgivaren tillhandahåller förebyggande företagshälsovårdstjänster till alla arbetstagare oavsett arbetstid, anställningstid eller anställning. Varje arbetare bör erbjudas möjlighet att delta i ett organiserat program för att förbättra sin allmänna hälsa. Arbetsgivare som misslyckas med att ge sina anställda rätt möjligheter kan dock bli böter eller stämda av arbetstagaren. Läs mer