Vad du ska tänka på när du letar efter livförsäkring

Livförsäkring är ett avtal mellan en försäkringsgivare och en försäkringsagent eller försäkringsgivare, varigenom försäkringsgivaren lovar att täcka en utsedd förmånstagare ett överenskommet kontantbelopp i utbyte mot en årlig avgift, efter en försäkrad persons död. Livförsäkring kan klassificeras enligt försäkringsfunktioner som investeringsalternativ, täckning och dödsförmån. Den här artikeln innehåller grundläggande information om livförsäkring. Det täcker inte på djupet de ekonomiska aspekterna av livförsäkringar. Läs mer